Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προχώρησε στην ετοιμασία Εκπαιδευτικού Προγράμματος με εξειδίκευση στα Παιδαγωγικά και στην Τεχνολογία.  Αποτελεί επέκταση θεματικών ενοτήτων του αναλυτικού Προγράμματος της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, εφαρμόζει θεματολογία STEAM, εμπλέκει τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί, αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, την κριτική σκέψη, την επιστημονική γνώση καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εφαρμόζεται από το προσωπικό του Youth Makerspace είτε στο χώρο στέγασης του, είτε στο χώρο του εκάστοτε σχολείου με επίσκεψη της νέας κινητής μονάδας, Mobile Makerspace. To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά.

Για ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και διευθύνσεις δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 24 201777

Εργαστήρια

Στο Youth Makerspace Larnaka πραγματοποιούνται διάφορα εργαστήρια είτε για εκμάθηση της χρήσης του εξοπλισμού αλλά και ανάπτυξης ιδεών, projects, κτλ. Ο χώρος απευθύνεται σε παιδιά και νέους καθώς και σε οργανωμένα σύνολα νέων, τάξεις ή ομίλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων και άλλους. Έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πρωτοτύπων ιδεών.

Το πρόγραμμα ‘Webinars for Makers‘ αποτελείται απο αυτοτελή μαθήματα, διαφορετικών επιπέδων για όλες τις ηλικίες. Επίσης εάν κάποιος συμμετέχοντας χρειάζεται συμβουλές, καθοδήγηση ή τεχνική υποστήριξη με κάποιο project του, μπορεί να το συζητήσει κατ’ ιδίαν με τους εκπαιδευτές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Youth Makerspace Larnaka στο τηλέφωνο 24 201777.