Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Στο Youth Makerspace Larnaka πραγματοποιούνται διάφορα εργαστήρια είτε για εκμάθηση της χρήσης του εξοπλισμού αλλά και ανάπτυξης ιδεών, projects, κτλ. Ο χώρος απευθύνεται σε παιδιά και νέους καθώς και σε οργανωμένα σύνολα νέων, τάξεις ή ομίλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων και άλλους. Έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πρωτοτύπων ιδεών.

Τα προγράμματα “Workshops for Makers” ή εναλλακτικά Webinars for Makers” αποτελούνται απο αυτοτελή μαθήματα, διαφορετικών επιπέδων για όλες τις ηλικίες. Επίσης εάν κάποιος συμμετέχοντας χρειάζεται συμβουλές, καθοδήγηση ή τεχνική υποστήριξη με κάποιο project του, μπορεί να το συζητήσει κατ’ ιδίαν με τους εκπαιδευτές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Youth Makerspace Larnaka ή να απευθυνθούν στην καρτέλα Δραστηριότητες.